Personuppgiftspolicy
 

Information om GDPR och Cookies
Nu får dina personuppgifter ett ännu starkare skydd när GDPR (EU:s Dataskyddsförordning) ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Syftet med denna policy är att skapa trygghet och ge dig detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du
använder våra tjänster. I följande text beskriver vi hur uppgifterna hanteras, sparas, raderas samt vilka rättigheter du har.
 

GDPR

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter
är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och
lagring.


VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av
personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.


VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?
Beroende på vilken tjänst du använder kan vi samla in följande uppgifter:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
IP-adress
Personnummer
Andra uppgifter som du själv lämnar på webbplatsen och dess tjänster

När du använder webbplatsen och dess tjänster kan viss information inhämtas automatiskt. Information om din användning
och teknisk data, vilket kan inkludera din URL genom vilket du får åtkomst till webbplatsen och dess tjänster, din IP-adress,
din enhets ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och
operativsystem. Informationen är statisk och du som användare blir anonym utan att möjlighet att identifieras.ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan.
Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.


Ändamål:

 • Skapa och administrera dina beställda nyhetsbrev eller andra beställda tjänster.
 • Följa och hantera orderhistorik t.ex. om betalsätt.

Laglig grund: För att fullgöra avtal i vilket du är part


Ändamål:

 • För att fullgöra dina beställningar av produkter/tjänster.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på din kundprofil.

Laglig grund: För att fullgöra avtal i vilket du är part


Ändamål:

 • För att genomföra profilering.
 • Genom att analysera ditt beteende på vår webbplats kan vi komma att skicka dig riktad information och
  marknadsföring via olika digitala kontaktkanaler exempelvis sms, push-notiser, sociala medier.

Laglig grund: Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling


Ändamål:

 • För att kunna ge en relevant & personlig användarupplevelse på vår webbplats.
 • Ge prenumeranter och besökare ett personligt anpassat innehåll.
 • Ge relevanta rekommendationer och
 • erbjudanden.

Laglig grund: Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög använda upplevelse genom att det är
enkelt att använda våra tjänster och att de vi kommunicerar uppfattas som relevant


Ändamål:

 • För att kunna hantera kundtjänstärenden.
 • Kommunicera med dig som användare av våra tjänster och besvara frågor.
 • Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support).


Laglig grund: För att fullgöra avtal i vilket du är part. Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna
tillhandahålla effektiv support till våra användare och prenumeranter


Ändamål:

 • Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Vi använder också dina ev. köp eller transaktioner för vår bokföring
  och redovisning

Laglig grund: För att fullgöra rättsliga förpliktelser


HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge
det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. I marknadsföringssyfte används
inte information som är äldre än 3 år.


VEM KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis analys,
distribution eller andra tjänster för att uppfylla det avtal där du ingår som part.
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna
personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande
till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av webbplatsen
och dess tjänster kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda
personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal
och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part
för att utföra betalningstransaktioner eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter
för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy.


DINA RÄTTIGHETER
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi
hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot
behandling, exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten,
Datainspektionen.

 

COOKIES

VAD ÄR COOKIES?
Webbplatsen och dess tjänster använder så kallade “cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via
din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare
kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI?
Vi använder två kategorier av cookies: cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas,
och valfria cookies.

DU KAN STÄNGA AV COOKIES
Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande cookies av tekniska
skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ
påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbplats.

TJÄNSTER SOM ANVÄNDER COOKIES
Google Analytics (webbanalys)
Vår webbplats och dess tjänster använder Google Analytics från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, United States (“Google”). Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbplats
och dess tjänster på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a.de Cookies. Informationen som samlas in av Google när du
använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar,
ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och
analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. För ytterligare information
om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy
principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.


KONTAKT
Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss.
Önskar du utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad
begäran till angiven adress nedan.

Debetkreditgruppen
Slottsmöllan 31
302 31 Halmstad
 

Producerad av Fristil Reklam & Webbyrå © Debetkreditgruppen.se 2010. Alla rättigheter reserverade. Admin